Advisering en begeleiding scholen

slidesch1
slidesch2
slidesch3
slidesch4

Talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en excellentie binnen het onderwijs staat hoog op de politieke agenda.

Het TalentenLab biedt basisscholen en besturen op dit gebied begeleiding op maat, waarbij de ondersteuning wordt afgestemd op de hulpvraag en beginsituatie van de organisatie.

Wij helpen bij het vastleggen, implementeren en borgen van begaafdenbeleid en adviseren over leerlijnen (compacten en verrijken) en leermotivatie (mindset). Daarnaast ondersteunen we leerkrachten bij hun hulpvragen en dragen we door middel van workshops en studiedagen bij aan de deskundigheidsbevordering van schoolteams.

Aan de basis van onze begeleiding liggen recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van talenten, hoogbegaafdheid en leermotivatie, die op inspirerende en enthousiaste wijze worden vertaald naar de werkvloer.

De kosten zijn € 90,- per uur, exclusief BTW (21%) en reistijdvergoeding (€ 60,- p/u)

Neem gerust This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. op voor meer informatie!

 

 

Greep uit portfolio: Adviesgesprekken (hoog)begaafde leerlingen PO en VO: Breda, Terheijden | Opzet, voorbereiding en implementatie totaalconcept begaafdenonderwijs besturen Noord-Brabant: Passend aanbod in alle groepen, Bovenschoolse plusklas, Deskundigheidsbevordering teams, Vastleggen beleid scholen | Teamstudies (hoog)begaafdheid 's Gravenmoer, Rijen, Breda, Raamsdonkveer: (Hoog)begaafdheid, Randvoorwaarden compacten en verrijken, Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Klassenmanagement | Voorbereiden bovenschoolse Plusklas 's Gravenmoer: IB ondersteuning en begeleiding bij signalering, Informatieavond ouders | Handelingssuggesties (hoog)begaafde leerlingen PO Breda, Terheijden, 's Gravenmoer, Dronrijp, Sleeuwijk: Handelingsplannen PO | Begeleiding en advisering besturen en scholen Noord-Brabant, West-Brabant, Limburg en Zuid-Holland namens School aan Zet | Begeleiding scholen Breda e.o. namens Eureka!, kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS: Teampresentaties, Begeleiding leerkrachten en IBers, Begeleiding leerlingen, Vastleggen en implementeren begaafdenbeleid, Deskundigheidsbevordering werkgroepen (hoog)begaafdheid en bovenschoolse leergemeenschap, Opstellen handelingsplannen