Katern Eerste Hulp Bij Onderpresteren

In dit katern wordt het fenomeen onderpresteren onder de loep genomen en wordt de hulp die je kunt bieden aan onderpresterende kinderen en jongeren uitgebreid en specifiek beschreven. Het gaat hierbij om een concreet plan van aanpak dat je kunt gebruiken als basis voor de begeleiding van onderpresteerders.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op verschillende profielen onderpresterende kinderen, handelingssuggesties bij de verschillende types onderpresteerders, de oorzaken en onderliggende factoren van onderpresteren, ineffectieve begeleidingsstrategieën, het 6-stappenplan waarmee onderpresterend gedrag kan worden teruggedraaid en het vergroten van zelfverantwoordelijk gedrag bij onderpresterende kinderen en jongeren.

Alle informatie die gegeven wordt, is gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur, in combinatie met ervaringen uit de praktijk. Handelingssuggesties die gedaan worden, zijn bruikbaar in zowel de onderwijspraktijk (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de thuissituatie, als in individuele coachingstrajecten.

Dit katern geeft je inzichten in onderpresterend gedrag, waardoor je dit lastige fenomeen beter zult gaan begrijpen. Ook geeft het je concrete handvatten die je kunnen helpen om met onderpresterende kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Het terugdraaien van onderpresterend gedrag is vaak een moeizaam en langdurig proces, dat je na het lezen van dit katern vast enthousiast en vol vertrouwen zult ingaan!

Het katern is in opdracht van OinO-Advies geschreven door Floor Raeijmaekers van Het TalentenLab en verkrijgbaar via de webshop van OinO-Advies: http://oino-advies.nl//webshop